BLOG

PVC I ALUMINIS SOLIS

PVC i Aluminis Solis: Pintar baranes i reixes metàl·liques

PVC i Aluminis Solis: Pintar baranes i reixes metàl·liques

Tot, o gairebé tot en aquesta vida, té data de caducitat. Malauradament l’esperança de vida de qualsevol material té una fi, però sempre podem allargar-la i dissimular-la amb millores substancials, o amb una renovació completa, si volem continuar gaudint d’aquest accessori, element o aparell, al nostre costat.

A casa, un dels elements que formen part del nostre dia a dia, i als quals no solem donar tota l’atenció que mereixen, són els recursos decoratius i de seguretat de la nostra propietat. Parlem de les baranes i reixes metàl·liques.

A PVC i Aluminis Solis a Manresa, portem molts anys construint i instal·lant baranes i reixes metàl·liques a les nostres instal·lacions. Amb els temps que corren, estar segurs i totalment tranquils de la seguretat del nostre negoci, domicili o empresa, s’ha convertit en una qüestió indiscutible. Posar una alarma, de vegades pot portar-nos més d’un ensurt, i fins i tot les més segures, acaben fallant. Propietats allunyades i obertes a tothom qui vulgui accedir-hi sense ser convidat, requereixen d’alguna mesura més per cobrir les necessitats reals de protecció. El mateix passa a les empreses. L’absència de baranes, reixes metàl·liques, cancel·les i, fins i tot, portes metàl·liques, són un reclam per a aquests inquilins no desitjats.

Més enllà de les qüestions de seguretat, que ens provoquen por i poca confiança, avui volem explicar-vos al nostre blog de PVC i Aluminis Solis a Manresa, com pintar les vostres baranes i reixes metàl·liques. Perquè, més enllà de la seva eficàcia en assumptes de seguretat, la bellesa estètica d’aquests elements existeix i pot oferir a les nostres propietats un aire fresc i diferent de les de la resta. No per lluir millor renunciem a la protecció del què guarden.

No cal descuidar que, pintar cada any les nostres baranes i reixes metàl·liques per vocació o renovar i donar una cara nova a la imatge que aquestes ofereixen, és el factor indispensable que ens ha d’empènyer a fer-ho. Hi haurà altres factors que ens obligaran a tenir que fer-ho per d’altres motius, com per exemple, per les inclemències del temps. El metall, i concretament l’alumini, per molts revestiments i capes protectores que porti, en exteriors, amb l’aigua de la pluja, la calor del sol, etc., s’oxida i es deteriora. Per això és convenient que, protegim la pintura de les nostres baranes i reixes metàl·liques amb un tractament adequat.

pintar reixes i baranes

Òxid, pintura que salta, forats i escletxes… Tots ells són problemes que amb l’aplicació del mètode de restauració adequat, es poden solucionar:

  1. En primer lloc, protegirem els voltants d’on es trobin les baranes i reixes metàl·liques abans de pintar.
  2. Polirem la barana i/o reixa d’alumini per eliminar totes les restes de pintura. Després, netejarem bé per els perfils per treure’n la pols que pugui quedar.
  3. Si la barana o reixa tingués algun forat, abans de pintar-la de nou, és millor que reparem els desperfectes amb una massilla adequada per a aquest tipus de tasca.
  4. Un cop tapats els forats, caldrà repetir el pas de polir de nou els llocs on hem col·locat la massilla perquè aquesta quedi al mateix nivell que la superfície metàl·lica de la barana i/o reixa.
  5. Finalment, pintem la barana i/o reixa metàl·lica amb un esmalt metàl·lic antiòxid del color que haguem escollit. Aquest tipus de pintures de protecció ja porten incorporats en els seus components els elements necessaris que frenen el desgast de la pintura que acabem de col·locar.

baranes i reixes

Facebook