BLOG

PVC I ALUMINIS SOLIS

PVC i Aluminis Solis: Les propietats de l’alumini

PVC i Aluminis Solis: Les propietats de l’alumini

A PVC i Aluminis Solis, empresa amb solucions d’alumini i PVC per a les vostres estructures, tant a nivell particular com professional a Manresa, som conscients de la importància que té per al nostre treball, l’alumini. Aquest metall és un material indispensable per a la realització de la nostra tasca, i per això, perquè sabem del seu protagonisme i com a especialistes en alumini, des del nostre blog de PVC i Aluminis Solis, volem fer menció especial a l‘alumini, i parlar-vos avui, sobre ell i sobre les seves característiques i propietats.

L’alumini és actualment el segon metall més utilitzat en sectors com el de la construcció, després de l’acer, i el primer de procedència no fèrrica; que gràcies a les seves característiques i propietats s’ha convertit en indispensable per poder realitzar la nostra tasca en el món de l’alumini, amb les garanties de qualitat merescudes.

L’alumini és un metall que s’extreu d’un mineral anomenat “bauxita”. La bauxita, per sort, i després d’anys sent considerat un recurs escàs, es troba en gran abundància a la naturalesa, fet que ens ha permès l’explotació i el desenvolupament de milers d’activitats, amb multitud de finalitats, entre les quals, en empreses i metal·listeries d’alumini com la nostra, PVC i Aluminis Solis a Manresa, desenvolupem complements per a la llar, oficines, o negocis i d’altres empreses: finestres d’alumini, finestres de PVC, baranes, cancel·les, portes metàl·liques… L’alumini és també un material que, per les seves característiques immillorables, no només ha augmentat la seva presència en el món de la construcció, sinó que ho ha fet en els seus usos en general, per a tot tipus de propòsits.

Tècnics experts i professionals del sector, des de PVC i Aluminis Solis a Manresa, volem presentar-vos totes les característiques i propietats que conformen aquest metall essencial, indispensable per a la nostra feina. Per això, essent coneixedors del material, podem certificar que l’alumini és un metall molt lleuger, dúctil, mal·leable i molt resistent a la corrosió. Gràcies a aquestes característiques, aquest metall es pot transformar, modificar i mecanitzar fàcilment.

Pel què fa a la seva resistència a la corrosió, l’alumini ha fet un pas endavant front els seus “competidors” i és que aquest genera de forma natural una capa d’òxid que li permet una major protecció i conservació. Altres metalls necessiten processos d’oxidació per evitar que això els hi succeeixi, però l’alumini gaudeix d’això de manera natural. Gràcies a aquest fet, podem eludir haver de realitzar més tractaments i processos contra l’oxidació, si bé és cert que de vegades hi ha productes fabricats amb alumini que reben, de totes maneres, aquests tractaments. No és una pràctica negativa i, concretament, la seva aplicació ajuda a augmentar, encara més, aquesta propietat ja innata en l’alumini natural.

L’alumini és un material molt resistent i de llarga durada, bon conductor i totalment impermeable, no tòxic, que no desprèn ni olors ni sabors, fet que, juntament amb la resta de característiques i propietats que ja hem vist, li permet a l’alumini una utilització ideal, tant per a exterior, com per a interior.

reciclatge-alumini

Una última característica vital, de suma importància, sobre la que ja hem parlat anteriorment en el nostre blog de PVC i Aluminis Solis a Manresa: la reutilització de l’alumini, i és que l’alumini és 100% reciclable sense perdre en el procés de reutilització cap de les seves propietats. Totes aquestes qualitats, han ajudat a fer que l’alumini sigui considerat un dels materials amb més futur, gràcies a poder ser reutilitzat, i a totes aquestes característiques que el distingeixen de la resta de materials i metalls, a molt bon preu.

Facebook