BLOG

PVC I ALUMINIS SOLIS

PVC i Aluminis Solis: El reciclatge de l’alumini

PVC i Aluminis Solis: El reciclatge de l’alumini

A PVC i Aluminis Solis, com experimentada metal·listeria d’alumini i PVC amb professionals amb una trajectòria de més de 20 anys en el sector d’aquest dos materials, hem crescut i hem adoptat els deguts valors per realitzar un treball responsable i compromès amb el medi ambient, donada l’activitat que duem a terme amb aquests materials, els quals no deixen de ser recursos que extraiem del mateix sòl que ens sustenta. Des de la nostra empresa PVC i Aluminis Solis a Manresa, creiem que és un punt clau i destacat en la nostra tasca, que no només es fonamenta en la fabricació i la instal·lació de finestres d’alumini o PVC, baranes, mosquiteres o portes metàl·liques, la conscienciació que hem de donar a l’adequat tractament posterior de l’alumini, quan deixa de ser-nos útil.

És per això que avui, des del nostre blog PVC i Aluminis Solis, com a especialistes en aquest  material, juntament amb el PVC, i fidels al compliment de qualitat dels nostres serveis; que volem parlar-vos sobre un tema que hauria de ser més popular entre empreses i metal·listeries d’alumini, a més d’entre professionals del sector i la pròpia gent en general: el reciclatge d’aquest metall. I és que, quan parlem de la importància del reciclatge, no només de l’alumini sinó de milers de materials que afecten el nostre planeta (paper, plàstic, vidre, orgànic…), hem de tenir present que ens enfrontem a un tema necessari i imprescindible per a la futura regeneració del nostre planeta.

Per al reciclatge de l’alumini, els factors que han determinat la importància d’aquest procediment són dos: el valor energètic i l’econòmic. El nostre actual país no és productor d’aquest metall tan usat en empreses amb el tracte d’alumini, com la nostra, PVC i Aluminis Solis a Manresa. Això implica quelcom força lògic en termes econòmics. Òbviament, parlem de la despesa que suposa per la nostra economia. Cal importar l’alumini de l’estranger. Com podem, per tant, reduir la despesa de les importacions d’aquest material? Reciclant i tractant-lo en plantes nacionals. Realitzant aquest simple gest aconseguiríem disminuir el cost que suposen les importacions i que afecten directament a l’economia del nostre país i repercuteix en el preu final de l’alumini.

chatarra aluminio

Pel què fa al factor energètic, l’extracció de l’alumini és un procés molt car energèticament parlant. L’energia que es consumeix per poder extreure l’alumini és considerable, comparada amb el poc desgast que suposaria partir de l’ús d’alumini ja reciclat, doncs aquest procés no requereix d’un consum tan destacat d’energia. També hem de tenir en compte que el reciclatge d’aquest metall, fonamental en el nostre treball en el món de l’alumini i el PVC a PVC i Aluminis Solis a Manresa, respon a un procés net en el qual no s’alliberen substàncies tòxiques ni nocives per al medi ambient, un factor determinant per vetllar pel reciclatge de l’alumini.

No aprofitar la vida útil d’un material quan la té i, a més, hi ha la possibilitat de reciclar-lo, és un dispendi i una despesa evitable, ja que l’alumini té la particularitat de ser aprofitable gairebé al 100%, sense que, durant el procés, perdi les seves característiques i propietats.

A PVC i Aluminis Solis, empresa de referència en el sector de l’alumini i el PVC a Manresa, som conseqüents amb el medi ambient, fet que ens ha portat a tenir sempre presents aquesta preocupació per l’afectació que aquest material pot tenir en el nostre planeta. Des d’aquest post del nostre blog, PVC i Aluminis Solis, volem reivindicar a tots els qui treballen amb l’alumini en les seves empreses i metal·listeries d’alumini, que ho facin amb consideració i pensin en tot el què podríem fer si realitzéssim com cal, el reciclatge de l’alumini.

CLOSE
CLOSE
Facebook